politics and current events

A bit of a grab bag of topics of interest to me. Organised by political philosophy, current events and miscellanea.

climate change


ny klimatrussel?

Denne helgen har mediene åpnet øynene for en "ny" klimatrussel. NRK, BBC og Toronto Star har alle saker om matmangel og stiller spørsmålet: har jorden kapasitet til å produsere nok mat til verdens befolkning?

Nytt er det jo ikke. Økonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834) skrev om dette for 200 år siden og selv om hans teorier er for enkle for å forklare dagens situasjon har United Nations Population Fund hatt fokus på dette en god stund.

Idag kan man knapt se på nyheter eller lese en dagsavis uten å se noe om CO2-utslipp og global oppvarming. Men selv om dette er ett nytt mediefokus er det ikke ett nytt problem; mange har snakket om akkurat dette i flere årtier.

Blir det nå det samme med verdens matforsyning? Det er lett å sitte her i Norge / vesten å riste på hodet og synes det er leit at folk i fattige land sulter. Men hva skjer nå vår egen matforsyning er truet? Hvor lenge før vi får ett skremmende forsideoppslag i VG?

Kristiansund, 14. april 2008

diggdel.icio.usFacebook


The Guardian: "Climate target not radical enough - study"

Dr. James Hansen, head of the Nasa Goddard Institute for Space Studies in New York co-authors a study with 8 other scientists which calls for a sharp reduction in C02 limits. They fear the scale of the problem of global warming due to emissions is greatly underestimated.

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/apr/07/climatechange.carbonemissions

samme på norsk
http://www.aftenposten.no/klima/article2353729.ece

Go to Current Events page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License