here comes everybody

here comes everybody: the internet as a tool for organising

Her er en video av en forelesning Clay Shirky (fra NYU) holdt ved Berkman Centre, Harvard Law School 28. februar 2008. Det er ett veldig interessant tema og høyt anbefalt for alle som er interessert i internettet som kommunikasjonsmedium.

(hvis videoen ikke vises i nettleseren din kan du finne den her.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License