Foto

I og med at Kristiansund har en aktiv kameraklubb og en fantastisk fotofestival er det naturlig at vi driver en del med foto ved Atlanten.

Selv kan jeg mye mindre om foto enn jeg skulle ønske jeg kunne, men skal samle en del ressurser her.

Først, til inspirasjon: 100 photographs that changed the world. (Desverre er ikke alle 100 tilgjengelig på nett.)

fotojournalistikk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License