digitale medier og hverdagen

En samleside for saker som har med digital teknologi og medier i det moderne samfunnet. Hvordan påvirkes vår hverdag av den stadige utviklingen av medierelatert teknologi?


ny rapport om barn og media

Nå er det Canada som har begynt å sette oppmerksomhet på medieforbruket til barn. Her handler det om medieforbruk ("skjerm tid") som barriere til fysisk aktivitet. Dette bekrefter vel egentlig det mange har snakket om i vesten en stund: desto mer barn (eller voksne!) sitter foran en skjerm, desto mindre tid bruker de til en eller annen form for aktivitet.

Rapporten artikkelen omhandler anbefaler at skolebarn sitter maksimum to timer per dag foran en skjerm — tv, datamaskin eller spill — og for barn i førskolealder er tallet enda lavere: en time per dag. Forskerne oppdaget at i Canada i dag sitter skolebarn foran en skjerm nesten 6 timer per dag i fritiden sin. Lørdag og søndag steg dette tallet til nesten syv-og-en-halv time.

Tror det er på tide at vi får en lignende rapport her i Norge, for selv om jeg håper det ikke er så ille er jeg meget redd for at vi kan oppdage noen meget skremmende tall.

Kristiansund, 28. mai 2008

diggdel.icio.usFacebook


tv-komedier holder samfunnet gående

Clay Shirkeys nye bok Here Comes Everybody inneholder tydeligvis mye interessant og jeg må skaffe meg ett kopi.

Her er teksten fra en forelesning Shirkey ga 23. april i år, hvor han argumenterer at tv-komedien — "the sitcom" — er smøringen som har holdt samfunnet gående gjennom den velstand og teknologiske utvikling siden 2. verdenskrig.

Bl.a. har han regnet ut at Wikipedia-prosjektet — hele prosjektet inkludert alt innhold på alle språk, diskusjonsfora, webkoding, osv. — representerer circa 100 millioner "hjernetimer". Samtidig brukes det i USA hvert år 200 milliarder "hjernetimer" foran fjernsynet — noe som tilsvarer 2.000 Wikipedia-prosjekt. Hvert år.

Han forutsetter her at hver halvtime han eller du eller jeg bruker foran tv-en er en halvtime vi kunne ha brukt på kreativt arbeide…

Disse 100 millioner "hjernetimene" er noe han kaller ett "cognitiv surplus". Les teksten. Om man er enig eller ikke så er det ett meget interessant argument.

Kristiansund, 28. april 2008

diggdel.icio.usFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License