ny rapport om barn og media

Nå er det Canada som har begynt å sette oppmerksomhet på medieforbruket til barn. Her handler det om medieforbruk ("skjerm tid") som barriere til fysisk aktivitet. Dette bekrefter vel egentlig det mange har snakket om i vesten en stund: desto mer barn (eller voksne!) sitter foran en skjerm, desto mindre tid bruker de til en eller annen form for aktivitet.

Rapporten artikkelen omhandler anbefaler at skolebarn sitter maksimum to timer per dag foran en skjerm — tv, datamaskin eller spill — og for barn i førskolealder er tallet enda lavere: en time per dag. Forskerne oppdaget at i Canada i dag sitter skolebarn foran en skjerm nesten 6 timer per dag i fritiden sin. Lørdag og søndag steg dette tallet til nesten syv-og-en-halv time.

Tror det er på tide at vi får en lignende rapport her i Norge, for selv om jeg håper det ikke er så ille er jeg meget redd for at vi kan oppdage noen meget skremmende tall.

Kristiansund, 28. mai 2008

diggdel.icio.usFacebook


Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License