tv-komedier holder samfunnet gående

Clay Shirkeys nye bok Here Comes Everybody inneholder tydeligvis mye interessant og jeg må skaffe meg ett kopi.

Her er teksten fra en forelesning Shirkey ga 23. april i år, hvor han argumenterer at tv-komedien — "the sitcom" — er smøringen som har holdt samfunnet gående gjennom den velstand og teknologiske utvikling siden 2. verdenskrig.

Bl.a. har han regnet ut at Wikipedia-prosjektet — hele prosjektet inkludert alt innhold på alle språk, diskusjonsfora, webkoding, osv. — representerer circa 100 millioner "hjernetimer". Samtidig brukes det i USA hvert år 200 milliarder "hjernetimer" foran fjernsynet — noe som tilsvarer 2.000 Wikipedia-prosjekt. Hvert år.

Han forutsetter her at hver halvtime han eller du eller jeg bruker foran tv-en er en halvtime vi kunne ha brukt på kreativt arbeide…

Disse 100 millioner "hjernetimene" er noe han kaller ett "cognitiv surplus". Les teksten. Om man er enig eller ikke så er det ett meget interessant argument.

Kristiansund, 28. april 2008

diggdel.icio.usFacebook


Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License