en rekke eksperiment med interaktive fortellinger fra San Fransisco

En organisasjon som heter Bay Area Video Coalition har nylig offentliggjort deltagerene i deres 2008 Producers Institute. Her får medieprodusenter muligheten til å få realisert idéene sine med støtte fra en mentor fra store teknologiselskap som Apple, Adobe, Google, mm.

Det er 9 vilt forskjellige prosjekt som har fått støtte. Meget spennende.

Jeg sitter her i Kristiansund og lurer på…hvorfor ikke få til noe slikt her?

Kristiansund, 18. april 2008

diggdel.icio.usFacebook


Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License