ny klimatrussel?

Denne helgen har mediene åpnet øynene for en "ny" klimatrussel. NRK, BBC og Toronto Star har alle saker om matmangel og stiller spørsmålet: har jorden kapasitet til å produsere nok mat til verdens befolkning?

Nytt er det jo ikke. Økonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834) skrev om dette for 200 år siden og selv om hans teorier er for enkle for å forklare dagens situasjon har United Nations Population Fund hatt fokus på dette en god stund.

Idag kan man knapt se på nyheter eller lese en dagsavis uten å se noe om CO2-utslipp og global oppvarming. Men selv om dette er ett nytt mediefokus er det ikke ett nytt problem; mange har snakket om akkurat dette i flere årtier.

Blir det nå det samme med verdens matforsyning? Det er lett å sitte her i Norge / vesten å riste på hodet og synes det er leit at folk i fattige land sulter. Men hva skjer nå vår egen matforsyning er truet? Hvor lenge før vi får ett skremmende forsideoppslag i VG?

Kristiansund, 14. april 2008

diggdel.icio.usFacebook


Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License