teater og demokrati

teater, reportasje og sannhet

Tilhører ett teaterstykke forfatteren eller teatergruppen som setter den opp? Det er ett av spørmålene jeg lurer på når jeg leser denne artikkelen fra Klassekampen.

Det handler om noen norske teaterarbeidere som samarbeider med ett afghansk teater i Kabul om å sette opp stykket Parlamentet. Stykket handler bl.a. om demokrati og er ett viktig emne for lokalbefolkningen som vil vise at de kan ta kontroll over sine egne liv og institusjoner og skape ett demokratisk land.

Opp i dette havner den danske forfatteren av stykket, nå midt i ett nytt — men relatert — prosjekt. I etterkant skriver forfatteren en egen skildring av begivenhetene som trykkes i Morgenbladet.

Er det viktig at forfatteren skriver noe som anklages for å være fiksjon om begivenhetene? Den norske regissøren Torkil Sandsund står fram i Klassekampen og sier ja, det er viktig i dette tilfellet. Det er lett å skjønne fordi artikkelen fremstår som ganske useriøs og ikke så lite pompøs.

Teater (og all drama) er fiksjon som forhåpentligvis kan kaste lys på noe i samfunnet. Oppnår den danske forfatteren Claus Beck-Nielsen det i artikkelen eller fremstår han heller som litt tåpelig som ikke skjønner at hans opptreden med flagget er lik den vestlige, lærde mann som skal vise de "innfødte" hvordan man skal gjøre ting.

Meget interessant debatt om drama og hvordan det kan brukes for å forbedre virkeligheten.

Kristiansund, 9. april 2008

diggdel.icio.usFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License